واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر

دارالقرآن خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات پایان ترم خانم همتیان

فاطمه

ابراهیمی

100

خانم همتیان

مریم

محبوب

96

خانم همتیان

حلیمه

حداد ماهینی

91

خانم همتیان

مریم

خسروی

94

خانم همتیان

مهشید

دارابی

94

خانم همتیان

پروین

وفایی

85

خانم همتیان

هانیه

امینی

90

خانم همتیان

نرجس

محسن زاده

97

خانم همتیان

[ 92/01/24 ] [ 11:20 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم سال 1392

نمرات خانم کشاورز نوایی

طیبه

فرمانی

93/5

خانم کشاورز نوایی

مریم

غلامی

48/5

خانم کشاورز نوایی

مریم

علی نژاد

79/5

خانم کشاورز نوایی

معصومه

سیستانی

82/5

خانم کشاورز نوایی

عصمت

صادقیان

95

خانم کشاورز نوایی

مروارید

رئیسی

80/6

خانم کشاورز نوایی

عاطفه

مزرعه

76/5

خانم کشاورز نوایی

فاطمه

اخوان

96/5

خانم کشاورز نوایی

مهلا

تولابی

82/5

خانم کشاورز نوایی

نجمه

محمدی نسب

96/5

خانم کشاورز نوایی

سمیه

مظاهری فر

96/5

خانم کشاورز نوایی

نسرین

کاظمی

59/6

خانم کشاورز نوایی

معصومه

حسینی

63/5

خانم کشاورز نوایی

عنبر

مطلبی

91

خانم کشاورز نوایی

[ 92/01/24 ] [ 11:18 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات  پایان ترم خانم موسوی

صغری

شکری

18

خانم موسوی

راضیه

مظاهری 

20

خانم موسوی

مریم

یارم طالقو

18

خانم موسوی

زهرا

نوری

20

خانم موسوی

الهام

تبار

20

خانم موسوی

رقیه

بهمنی

19

خانم موسوی

محدثه

صفر خانی

20

خانم موسوی

مریم

قدرتی

20

خانم موسوی

[ 92/01/24 ] [ 11:17 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم موحد

زهرا

شهرابی

85

خانم موحد

لیلا

درستکار

80

خانم موحد

سمیرا

وارینی

85

خانم موحد

اشرف

مرادی

80

خانم موحد

فاطمه

یعقوبی

100

خانم موحد

سهیلا

بیات

96

خانم موحد

مهدیه

سعدی زاده

100

خانم موحد

پروین

شعبانی

90

خانم موحد

معصومه

ملکی

80

خانم موحد

آمنه

امینی نیا

92

خانم موحد

فاطمه

کشاورز

97

خانم موحد

مهدیه

مومن زاده

94

خانم موحد

زهرا

بهاوری

100

خانم موحد

زلیخا

اعظم

90

خانم موحد

سمیرا

رشیدی

90

خانم موحد

ملیحه

دهقان پور

90

خانم موحد

فاطمه 

جعفری

100

خانم موحد

فاطمه السادات

هاشمی

95

خانم موحد

لیلا

غنچه عراقی

100

خانم موحد

مهین

تورانیان

95

خانم موحد

لایه

مختاری

100

خانم موحد

فاطمه 

پور موسی

100

خانم موحد

عاطفه

عبدی

100

خانم موحد

نسرین

زندیه

100

خانم موحد

کبری

اسماعیلی

90

خانم موحد

مهسا

اقلیمی

95

خانم موحد

اعظم

نعیمی

100

خانم موحد

فاطمه 

موسوی جزایری

97

خانم موحد

مهیا

ابراهیم زاده

95

خانم موحد

حدیث

حسن وند

90

خانم موحد

مرضیه

جعفری

100

خانم موحد

زهرا

فهیم

87

خانم موحد

محبوبه

قصری جوزانی

100

خانم موحد

عادله

عنق

100

خانم موحد

صدیقه 

آقا جانی

80

خانم موحد

فریبا

محمد سوری

100

خانم موحد

[ 92/01/24 ] [ 11:7 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم منصوری

مریم

سرابی

18/5

خانم منصوری

طاهره 

رامه

20

خانم منصوری

مرضیه

پور محمد

20

خانم منصوری

طاهره السادات

همای

20

خانم منصوری

مریم

صادق نژاد

19/5

خانم منصوری

الهام

اشتیاقی

20

خانم منصوری

فاطمه

مصطفی پور

20

خانم منصوری

صدیقه

شهرویی

20

خانم منصوری

فاطمه

حاجی پور

20

خانم منصوری

افسانه

ستاری

19

خانم منصوری

[ 92/01/24 ] [ 11:6 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم سال 1392

نمرات پایانی آقای ملکوتی

 

شاه حسینی

26

آقای ملکوتی

 

شاویدی

100

آقای ملکوتی

 

دیانت فر

90

آقای ملکوتی

 

عیسی زاده

99

آقای ملکوتی

 

سالفی

90

آقای ملکوتی

[ 92/01/24 ] [ 11:4 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات پایان ترم خانم محمد خانی

طاهره

یزدانی

100

خانم محمد خانی

اقدس

یازیار

100

خانم محمد خانی

عظیمه

نوروزی

100

خانم محمد خانی

سمانه

رحیم زاده

100

خانم محمد خانی

مینا

معینی

100

خانم محمد خانی

[ 92/01/24 ] [ 10:33 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات پایان ترم خانم ماهوتچی

زهرا

اکبری

98/75

خانم ماهوتچی 

مومنه

نورمحمدی

99

خانم ماهوتچی 

سمیه 

غلام حسینی

100

خانم ماهوتچی 

خدیجه 

فیاض بخش

99

خانم ماهوتچی 

زهره

اشرافیان

98

خانم ماهوتچی 

محبوبه

قربانی

98

خانم ماهوتچی 

زینب

رضوی 

100

خانم ماهوتچی 

مریم

حدادی

99

خانم ماهوتچی 

طاهره

سمیعی

98

خانم ماهوتچی 

[ 92/01/24 ] [ 10:30 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم فرضی

مریم

صومی

100

خانم فرضی

زینب

چهره

97

خانم فرضی

هاجر

باقری

95

خانم فرضی

فاطمه

رجبی اصل

91

خانم فرضی

حسنی

حسین زاده بیگلری

100

خانم فرضی

مریم 

صالح آبادی

91

خانم فرضی

نسرین

یوسفی

100

خانم فرضی

منظر

افراش تبار

100

خانم فرضی

فهیمه

شریفی

100

خانم فرضی

سمانه

دهقانی

95

خانم فرضی

سوده

پور نعمان

90

خانم فرضی

مریم

ملکوتی

90

خانم فرضی

محبوبه

شراهی

85

خانم فرضی

لیلا

نوروزی

95

خانم فرضی

سارا

خان لقی

96

خانم فرضی

محدثه

سلطانی نژاد

92

خانم فرضی

فائزه

حاج علی بیگی

100

خانم فرضی

زهرا 

جهانی مقدم

96

خانم فرضی

فاطمه

فیاض تهرانی

95

خانم فرضی

مریم

مکارم

94

خانم فرضی

صنمبر

غریب زاده

95

خانم فرضی

مریم

عقیلی

96

خانم فرضی

عاطفه

یارندی نژاد

98

خانم فرضی

مریم

علی احمدی

95

خانم فرضی

هنگامه

جمشیدی

90

خانم فرضی

فاطمه

جهانگیری

90

خانم فرضی

زهره

نظام زاده

92

خانم فرضی

قمر

جهانگیری

88

خانم فرضی

فخرالسادات

دهقانی

95

خانم فرضی

فاطمه

رضا حسنی

94

خانم فرضی

شمیم

تقی زاده

100

خانم فرضی

صابره

شاملو

100

خانم فرضی

لیلا

نعمت الهی

90

خانم فرضی

نسرین

کیوانلو

85

خانم فرضی

ملیحه

هلالی

100

خانم فرضی

مهین

طهماسبی

94

خانم فرضی

اعظم

جعفر زاده

100

خانم فرضی

عاطفه

رمضانی

100

خانم فرضی

لیلا

محمدی فرهمندی

96

خانم فرضی

کلثوم

صفیان

97

خانم فرضی

معصومه

احمدیان

100

خانم فرضی

آسیه

شاهدی

96

خانم فرضی

سمیه

شاه ملکی

98

خانم فرضی

لیلا

ابراهیم راد

94

خانم فرضی

لیلا

بیات

70

خانم فرضی

وجیهه السادات

میر ابو طالبی

98

خانم فرضی

زهرا

کاظمی

94

خانم فرضی

فاطمه

قدیمی

100

خانم فرضی

مریم

افکاری

100

خانم فرضی

ناهید

عابدی

92

خانم فرضی

[ 92/01/24 ] [ 10:28 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم عاطفه علیرضا

بتول

مبشری

84

خانم عاطفه علیرضا

صغری

نبی لو

33

خانم عاطفه علیرضا

زهرا

موسوی

91/75

خانم عاطفه علیرضا

خدیجه 

راد

78

خانم عاطفه علیرضا

کیانا

کاظم نیا

70/5

خانم عاطفه علیرضا

لیلا

نجفی

95

خانم عاطفه علیرضا

انسیه

قدیری

92/5

خانم عاطفه علیرضا

راحله

ابشی

64

خانم عاطفه علیرضا

زهرا

الوند لویی

43

خانم عاطفه علیرضا

زهره

حیدری

61/5

خانم عاطفه علیرضا

سمیه

مهدیان

84

خانم عاطفه علیرضا

نرگس

الوندی سطوت

80

خانم عاطفه علیرضا

مائده

بلایی

89/5

خانم عاطفه علیرضا

زهرا

شیرزاد

16/5

خانم عاطفه علیرضا

سکینه

دهقان

79/5

خانم عاطفه علیرضا

مهدیه

نصرت آبادی

82/25

خانم عاطفه علیرضا

نسرین

لامع

73

خانم عاطفه علیرضا

[ 92/01/24 ] [ 10:24 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم فاطمه علیرضا

مریم

حاتمی

96

خانم فاطمه علیرضا

فاطمه

رحمانی

100

خانم فاطمه علیرضا

فریده 

یعقوبی

92

خانم فاطمه علیرضا

فاطمه

رضوی زاده

91

خانم فاطمه علیرضا

لیلا

ولی پور

90

خانم فاطمه علیرضا

هانیه

برومند

98

خانم فاطمه علیرضا

عارفه

دارایی

96

خانم فاطمه علیرضا

طاهره

خان احمدی

93

خانم فاطمه علیرضا

سودابه

جمشیدی

95

خانم فاطمه علیرضا

مریم

عبیدی

99

خانم فاطمه علیرضا

ماهرخ

الوندی

98

خانم فاطمه علیرضا

مریم

نعمتی پور

95

خانم فاطمه علیرضا

زهره

قره باغی

94

خانم فاطمه علیرضا

عاطفه

شفیعی

100

خانم فاطمه علیرضا

اعظم

انصاری

99

خانم فاطمه علیرضا

زینب

درج سنگ

99

خانم فاطمه علیرضا

رقیه

حصاری

100

خانم فاطمه علیرضا

مرضیه

سالار وند

92

خانم فاطمه علیرضا

[ 92/01/24 ] [ 10:22 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات پایان ترم خانم درزی

طاهره

اسلامی

98

خانم درزی

صدیقه

امیری لگویی

96

خانم درزی

مرضیه

مشکات الدینی

98

خانم درزی

زهره

آزادی

93

خانم درزی

طیبه

امینی

انصراف

خانم درزی

رقیه

ناظمی

90

خانم درزی

مریم

منتظر

96

خانم درزی

آیدا

امیری نیکو

84

خانم درزی

سمیه

بازرگان

92

خانم درزی

کبری

قاسم لو

97

خانم درزی

فاطمه

حسین نژاد

95/5

خانم درزی

زهرا

زلفخانی

92

خانم درزی

سمیرا

علیایی

96

خانم درزی

حمیده

دسومی

94

خانم درزی

علیرضا

عطایی

85

خانم درزی

فاطمه

نقوی

96

خانم درزی

زهرا

اکبری

89

خانم درزی

علی 

احمدخانی

77

خانم درزی

مهسا

امیدی

92

خانم درزی

سیده شکیبا

 صالحی

انصراف

خانم درزی

لیلا

رحمانی

76

خانم درزی

اقدس

یوسفی

93

خانم درزی

فاطمه

طالبی

97

خانم درزی

زهرا

خیبری

98

خانم درزی

معصومه

نوری

85

خانم درزی

فاطمه زهرا

نقی زاده

90/5

خانم درزی

فاطمه

نظری

89/75

خانم درزی

مائده

مهدقلی نیا

85/5

خانم درزی

فاطمه

جعفری

82

خانم درزی

فرزانه

طاهری

96

خانم درزی

سمیه

خالق نژاد

93

خانم درزی

مبینا

علمداری

پشتیبان دیگری دارد

خانم درزی

کوثر

میرزایی

95

خانم درزی

زهرا

سراوانی

91

خانم درزی

فاطمه

هاشمی

88/75

خانم درزی


ادامه مطلب

[ 92/01/24 ] [ 10:20 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم طائی

فضه 

عابدی

86/5

طائی

پریسا

شیرعلی

77/5

طائی

زهرا

اسماعیل زاده

74

طائی

فاطمه

رحیمی

80/5

طائی

اعظم

کریمی

90/5

طائی

زهرا

حاجی پور

65

طائی

زینب

بهادری

83/5

طائی

زهرا

دین دار

60

طائی

کبری

رضایی

84

طائی

مریم

رمضانی

91

طائی

مهدیه

بلوچ اکبری

70

طائی

فاطمه

شکوه نیا

80

طائی

[ 92/01/24 ] [ 10:16 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم طالبلو

فاطمه

طاهری 

98

طالبلو

زهرا

طاهری

100

طالبلو

مریم

بیات

100

طالبلو

سحر 

خسروی

100

طالبلو

لیلا

نجفی

98

طالبلو

فاطمه

خسروی پور

100

طالبلو

مهدیه

خسروی پور

100

طالبلو

طاهره

لچنیانی

100

طالبلو

فاطمه

صبوری

100

طالبلو

معصومه

فراهانی

98

طالبلو

راضیه

بانویی

92

طالبلو

مریم 

محمودی

100

طالبلو

مریم

موصلی

95

طالبلو

طاهره

کریمی

100

طالبلو

پروین

صحاب انور

100

طالبلو

زینب

مسلمی

98

طالبلو

معصومه

ابراهیمی

100

طالبلو

مریم

نعمتی

100

طالبلو

مهری

علوی

92

طالبلو

طاهره

حسینی

94

طالبلو

مریم

خراسانی

100

طالبلو

سمانه

اقبالی

100

طالبلو

فائزه

حسن پور

98

طالبلو

مرضیه

مخرجی

99

طالبلو

محبوبه

بختیاری

100

طالبلو

نرگس

شیخ

98

طالبلو

اعظم

شهیادی

94

طالبلو

مریم

دهقانی

100

طالبلو

سمیه

تقی زادگان

100

طالبلو

زهرا

بیات

100

طالبلو

نسرین

قاسمی

100

طالبلو

زهرا

شکوهی

94

طالبلو

سمیه

کاظمی

92

طالبلو

نرجس

محمدی

98

طالبلو

فهیمه

عروجی

100

طالبلو

میترا

صابری

100

طالبلو

مهری

رمضانی

100

طالبلو

بهاره

منصوری

100

طالبلو

صدیقه

ذبحی

97

طالبلو

فاطمه

جوادیان

100

طالبلو

رزین

حق گو

100

طالبلو

اعظم

شوندی

100

طالبلو

منیژه

زمانی

97

طالبلو

فاطمه

اسداللهی

98

طالبلو

نرجس

خزایی

100

طالبلو

زینب

امینی

100

طالبلو

فاطمه

عسگری

100

طالبلو

نرجس

خلیلی نیا

98

طالبلو

[ 92/01/24 ] [ 10:15 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات خانم صادقی

کبری

حیدری

87

خانم صادقی

سمیرا

اسکندر پور

99

خانم صادقی

مریم

حاج اکبری

95

خانم صادقی

فاطمه

اسماعیلی

97

خانم صادقی

سحر 

امینی

95

خانم صادقی

کبری

عبدی

96

خانم صادقی

زهرا

حسن پور

96

خانم صادقی

حمیده

قلی

100

خانم صادقی

مهناز

رستگار

96

خانم صادقی

ساره صغری

همگانی

92

خانم صادقی

فاطمه 

آشوری

100

خانم صادقی

مژگان

قنبر زاده

94

خانم صادقی

مریم

باقری 

100

خانم صادقی

زهرا

باقری

95

خانم صادقی

عاطفه

رهنما

94

خانم صادقی

سمیه

نعمتی

88

خانم صادقی

[ 92/01/24 ] [ 10:13 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392


نمرات پایان ترم آقای شهریان

ابراهیم

صالحی

82

آقای شهریان

مهدیه

محمودی

82

آقای شهریان

محمد حسین 

خلفی

79

آقای شهریان

اصغر

قربانی

94

آقای شهریان

دانیال

ابراهیمی

91

آقای شهریان

شهاب

رنجبران

83

آقای شهریان

حجت الله

جعفری

95

آقای شهریان

اکبر

صادقی

84

آقای شهریان

عباس

غلامیان

79

آقای شهریان

محمد

ادیبیان

88

آقای شهریان

محمد حسن

همتی

92

آقای شهریان

امیر حسین

احمدی

100

آقای شهریان

علی  

مرادی خوزانی

96

آقای شهریان

علی اکبر

ایزدی

64

آقای شهریان

عظیم

صدری

95

آقای شهریان

کریم

زمانی

96

آقای شهریان

بهزاد

میر خان

87

آقای شهریان

مائده السادات

حسینی

80

آقای شهریان

غلامرضا

نصیری

91

آقای شهریان

علی اکبر

شیری

83

آقای شهریان

عبدالوسیع

خانی

70

آقای شهریان

محمد جواد

شاهانی

90

آقای شهریان

حسن

عزیزی

88

آقای شهریان

مهدی

نور محمدی

78

آقای شهریان

محمد حسین 

مختاری

95

آقای شهریان

محمد مهدی

نوری نیا

90

آقای شهریان

هجیر

جعفر پیشه

95

آقای شهریان

مهدی

هادیان

100

آقای شهریان

روح الله

رمضانی

91

آقای شهریان


ادامه مطلب

[ 92/01/24 ] [ 10:10 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

سمیرا

نقی لو

20

خانم شهبازی

رقیه

لطفی

18/5

خانم شهبازی

فاطمه

شاه جعفری

19/5

خانم شهبازی

مهناز

اشتری

18

خانم شهبازی

زهرا

یسابری

18

خانم شهبازی

خدیجه 

عالیلو

18/5

خانم شهبازی

سکینه

قنبری

20

خانم شهبازی

فرزانه

عبدلی

17/5

خانم شهبازی

فاطمه

رسولی فرد

19

خانم شهبازی

مریم السادات

موسوی

19/5

خانم شهبازی

زینب

محمد صادق

20

خانم شهبازی

ماندانا

خلج

19

خانم شهبازی

زهرا

خسرو آبادی

19

خانم شهبازی

زینب السادات

سید علی

19/5

خانم شهبازی

فرشته 

اکبری

18

خانم شهبازی

لیلا

زمانیان

18

خانم شهبازی

طاهره

اسدی

19/5

خانم شهبازی

زهرا

اقبال

19/5

خانم شهبازی

مریم 

عیوضی خانی

17

خانم شهبازی

زهرا

مهدوی

20

خانم شهبازی

سید زهرا

تعمتی

19/5

خانم شهبازی

فریده 

پور قربان

19

خانم شهبازی

شهربانو

مردی

19/5

خانم شهبازی

[ 92/01/24 ] [ 10:6 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

هاجر

مشهدی

20

 خانم رضوانی

منصوره 

وحدتی منش

18

 خانم رضوانی

عاطفه 

کاظمی مقدم

19

 خانم رضوانی

فاطمه

حیدری

19/5

 خانم رضوانی

فاطمه

حیدری

19/5

 خانم رضوانی

هاجر

مرادی پور

19

 خانم رضوانی

سمیرا

عبدالمالکی

19

 خانم رضوانی

 

سجادی نزاد

20

 خانم رضوانی

بتول

محمد حسنی

20

 خانم رضوانی

ژیلا

قنبری

15

 خانم رضوانی

پریسا

محمدی

20

 خانم رضوانی

زهرا

میرزایی

17/5

 خانم رضوانی

زهرا

هادی زاده

15

 خانم رضوانی

معصومه

الیلاسی

18

 خانم رضوانی

مهدیه

خوزانی

19/5

 خانم رضوانی

اعظم

صادق اده

17

 خانم رضوانی

فاطمه 

بسطامی

19

 خانم رضوانی

مبارکه 

دست افکن

19/5

 خانم رضوانی

زهرا

خواجویی

20

 خانم رضوانی

اکرم 

راضی

17

 خانم رضوانی

زهرا

محمودی

17

 خانم رضوانی

فاطمه

علی بخشی

19

 خانم رضوانی

آمنه 

بارونی

20

 خانم رضوانی

فاطمه

کمال آبادی

18/5

 خانم رضوانی

آناهیتا

حسین زاده

19/5

 خانم رضوانی

محبوبه

پور علی

90

 خانم رضوانی

فاطمه 

رضایی

80

 خانم رضوانی

زهرا

عرب جوادی

90

 خانم رضوانی

ربابه

چراغی جعفری

85

 خانم رضوانی

کبری

ممتاز راهوری

95

 خانم رضوانی

خدیجه 

گروسی

99

 خانم رضوانی

کبری

لطفعلی زاده

99/5

 خانم رضوانی

فرشته 

حدادی

99

 خانم رضوانی

هما

نوری

98/75

 خانم رضوانی

ام کلثوم

رستمی

73/75

 خانم رضوانی

فتانه

محمودی

73/25

 خانم رضوانی

فضه 

شعبانعلی

99/5

 خانم رضوانی

فاطمه

شعبانعلی

99/5

 خانم رضوانی

سپیده

عبدالهی

48/75

 خانم رضوانی

زکیه

محمدی

98/25

 خانم رضوانی

زینب

رخش بها

98/5

 خانم رضوانی

زهرا

حسین شهریاری

98/25

 خانم رضوانی

فاطمه

مهنازیان

99/75

 خانم رضوانی

[ 92/01/24 ] [ 10:0 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات پایان ترم خانم دشتیان

رضوان

شریفی

20

خانم دشتیان

هاجر

درویشی

20

خانم دشتیان

مریم

پرستش

19

خانم دشتیان

مرضیه 

قاسمی

20

خانم دشتیان

سمیه

سارانی

19

خانم دشتیان

طاهره

قانعی فرد

19/4

خانم دشتیان

فروغ 

سلطانی

20

خانم دشتیان

[ 92/01/24 ] [ 9:55 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات پایان ترم خانم دشتیان

نام 

 نام خانوادگی

نمره پایان ترم

نام استاد

کوثر

سیف پناهی

19

خانم دشتیان

زینب

شوشتری زاده

19/25

خانم دشتیان

سیده مرضیه

موسوی

20

خانم دشتیان

پروانه

بیاتی

20

خانم دشتیان

سمیه

کدورزاده

19/8

خانم دشتیان

فاطمه سادات

حسینی

20

خانم دشتیان

طیبه

عبدالتاجدینی

19

خانم دشتیان

نرجس

بیات

20

خانم دشتیان

فاطمه 

گرنه زاده

20

خانم دشتیان

صدیقه

گرنه زاده

20

خانم دشتیان

سمانه

اسلامی فر

18

خانم دشتیان

کیمیا

همت

20

خانم دشتیان

ملیحه

منفرد

20

خانم دشتیان

شهین

صمدی

19/6

خانم دشتیان

راحله سادات

حجازی

20

خانم دشتیان

زهرا

میرزایی

20

خانم دشتیان

زینب

بهزادی

20

خانم دشتیان

مریم

هاشمی

20

خانم دشتیان

فرزانه

مؤمن زحمتکش

19

خانم دشتیان

اعظم

قادری

19/8

خانم دشتیان

اعظم

یوسفی

18

خانم دشتیان

صفورا

نورانی

20

خانم دشتیان

علی

نورانی

19/4

خانم دشتیان

نعیم

نورانی

19/4

خانم دشتیان

ماه نساء

قریشی زاده

20

خانم دشتیان

الهه

عرب کنگان

19

خانم دشتیان

صدیقه

دادخواه

19/5

خانم دشتیان

مرضیه

امیربیک

15

خانم دشتیان

شریعه

عسگری

19/8

خانم دشتیان

فاطمه

الماسی

18/4

خانم دشتیان

فاطمه السادات

سجادی

20

خانم دشتیان

مهسا

خدارحمی

20

خانم دشتیان

نفیسه

قهاری

20

خانم دشتیان

زهرا

شرفی

20

خانم دشتیان

طاهره

رحیمی

16/8

خانم دشتیان

محبوبه

نعمتی

16/5

خانم دشتیان

هما

افخمی

20

خانم دشتیان


ادامه مطلب

[ 92/01/24 ] [ 9:31 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1392

نمرات پایان ترم زمستان ۱۳۹۲

معصومه رحمتی

97

 خانم بصیر

سهیلا صیاخی

98

 خانم بصیر

زهرا شهرویی

100

 خانم بصیر

سمیرا زارع

98

 خانم بصیر

خدیجه اختری

95

 خانم بصیر

زهرا نورائیان

100

 خانم بصیر

ملیحه حسین پور

100

 خانم بصیر

منیره عبدالله زاده

98

 خانم بصیر

مریم الوان کار

100

 خانم بصیر

نفیسه شعبانی

96

 خانم بصیر

نرگس حسنی زاده

95

 خانم بصیر

معصومه نوروزی

89

 خانم بصیر

زهرا حجتی پور

88

 خانم بصیر

فاطمه حضرتی

97

 خانم بصیر

مهدیه بختیاری

96

 خانم بصیر

لیلا قانعی

100

 خانم بصیر

مهری شاهون وند

93

 خانم بصیر

کبری حسینی راد

100

 خانم بصیر

بی بی زهرا موسوی

98

 خانم بصیر

زهرا بختیاری

100

 خانم بصیر

سمیه جعفری

98

 خانم بصیر

عصمت جمالوند

95

 خانم بصیر

نرگس صمدی

98

 خانم بصیر

الهه امیری

97

 خانم بصیر

هاجر یزیدیان

100

 خانم بصیر

سارا عبدالله زاده

100

 خانم بصیر

عارفه موید زاده

100

 خانم بصیرادامه مطلب

[ 92/01/24 ] [ 9:4 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

نمرات پایان ترم زمستان 1391


نمرات پایان ترم زمستان خانم بهاریان

مینا قاسمی

19

 خانم بهاریان

اعظم دهقان پور

20

 خانم بهاریان

معصومه صدیقی

19

 خانم بهاریان

زهرا وسطی

20

 خانم بهاریان

مرضیه شعبانزاده

18

 خانم بهاریان

لیلا خندان

19

 خانم بهاریان

رقیه محمدی

20

 خانم بهاریان

مهناز علی مددی

20

 خانم بهاریان

اشرف گودرزی

20

 خانم بهاریان

رقیه مصطفوی

20

 خانم بهاریان

راضیه نادران

20

 خانم بهاریان

زهرا ابراهیمی

19

 خانم بهاریان

مریم نامینی

20

 خانم بهاریان

کوثر امیری

20

 خانم بهاریان

فرانک پور اقبال

18

 خانم بهاریان

هستی نوری راد

20

 خانم بهاریان

فاطمه عابدی

20

 خانم بهاریان

ستاره محمد نژاد

20

 خانم بهاریان

زهرا غلامی

19

 خانم بهاریان

عاطفه خندلی

20

 خانم بهاریان

کوثر امیری

20

 خانم بهاریان

فرزانه میرزایی

97

 خانم بهاریان

عذرا زارعی

97/5

 خانم بهاریان

طاهره حسینی

99/25

 خانم بهاریان

اکرم بزچلو

96/5

 خانم بهاریان

یگانه حیدری

87

 خانم بهاریان

مریم کاهه

95/5

 خانم بهاریان

اکرم خدایاری

95

 خانم بهاریان

طیبه کثیری

96/5

 خانم بهاریان

سمیه کوه پر

86

 خانم بهاریان

ساناز کوه پر

94

 خانم بهاریان

مائده منبری

68

 خانم بهاریان

معصومه حاجی پور

98

 خانم بهاریان

ملیحه کافکی

99

 خانم بهاریان

منیژه اسلامی

93/5

 خانم بهاریان

[ 92/01/24 ] [ 9:4 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

عرض تسلیت

 

.

السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده

سلام بر غمگنانه ترین روایت ولایت

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست

صاحب عزای فاطمه، آن بی نشان کجاست

قربان اشک روز و شب چشم خسته ات

مولا فدای مادر پهلو شکســــته ات

 


[ 92/01/23 ] [ 21:45 ] [ واحدغیرحضوری دارالقرآن خانه کارگر ]

[ ]

امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

دریافت کد پرواز پروانه

دریافت کد پرواز پروانه

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی

دریافت کد پیغام خوش آمدگویی


دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ